Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de abril de 2009, relativa ao almacenamento xeolóxico de dióxido de carbono e pola que se modifican a Directiva 85/337/CEE do Consello, as Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e o Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo e do Consello

Data de publicación no Portal: 01.01.2011

Orixe: Comunitaria

Subir