Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

COM (2005) 35 final, SEC (2005) 180 , Comunicación de 9 de febreiro de 2005 da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao comité Económico e Social e ao Comité das Rexións, "Gañando a batalla contra o Cambio Climático Global"

Data de publicación no Portal: 01.01.2011

Orixe: Comunitaria

Subir