Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Orientacións para os Estados membros obre a aplicación dos criterios do anexo III da Directiva 2003/87/CE pola que se establece un réxime para o comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro na Comunidade e pola que se modifica a Directiva 96/61/CE do Consello, e circunstancias nas que queda demostrada a situación de forza maior.

Data de publicación no Portal: 01.01.2011

Orixe: Comunitaria

Subir