Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Fronte o cambio climático......

1
Paso 1

A causa débese ao aumento da concentración dos gases de efecto invernadoiro na atmosfera, principalmente CO2

2

Necesitamos un cambio urxente nas actividades humanas, para garantir o futuro do noso planeta

Paso 2
3
Paso 3

Todos e todas debemos realizar o esforzo: os gobernos, as empresas, os colectivos sociais e cada un dos cidadáns