Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Informes de emisión de gases de efecto invernadoiro

INFORME DE EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO DE GALICIA. 2020

 

INVENTARIO DE EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO DE ESPAÑA (DATOS MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA)

 

Táboa coa desagregación territorial do Inventario español. Galicia 1990-2016

  

Informe de emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia. Serie 1990-2016

 

COMERCIO DE DEREITOS DE EMISIÓN

 

Resumo das emisións individuais das instalacións.

Ano 2015

Ano 2014

Ano 2013

Informe resumo do comercio de dereitos de emisión.

Ano 2015

Ano 2014

Ano 2013

Mais...