Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Normativa

  • Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes á participación no réxime de comercio de dereitos de emisión a efectos da exclusión de instalación de pequeño tamaño
  • Lei 13/2010, de 5 de xullo, pola que se modifica a Ley 1/2005, de 9 de marzo, pola que se regula o réxime de comercio de dereitos de emisión e incluír a aviación no mesmo
  • Lei 1/2005, de 9 de marzo, pola que se regula o réxime de dereitos de emisión
  • Decisión da Comisión de 18 de xullo de 2007 pola que se establecen directrices para o seguimento e a notificación das emisións de GEI de conformidade coa Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello
  • Orde do 3 de novembro de 2010 pola que se regula o outorgamento da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro, a consideración como instalación de baixas emisións e a solicitude de exclusión de instalacións de pequeño tamaño para o período 2013-2020
  • Orde do 13 de novembro de 2007 pola que se regula a solicitude de autorizacións de emisións de GEI, a consideración das instalacións de baixas emisións, os procesos de presentación dos plans de seguimento, a actividade dos organismos de verificación de emisións de GEI na Comunidade Autónoma de Galicia e o formato de entrega do informe anual de emisións verificado para o período 2008-2012.